Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Skowron świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych niebędących przedsiębiorcami  jak również osób fizycznych.

Kancelaria świadczy obsługę prawną oraz zastępstwo procesowe w szczególności w zakresie:

 • prawa gospodarczego, w tym w sporządzania i opiniowania umów handlowych,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego i prawa spółek,
 • prawa i postępowania administracyjnego,
 • postępowania egzekucyjnego i windykacji należności,
 • prawa karnego oraz wykroczeń,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa budowlanego.

Oferta Kancelarii obejmuje świadczenie usług w następujących formach:

 • reprezentacji przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, oraz innymi instytucjami,
 • sporządzania pozwów, pism procesowych, wniosków i innych pism,
 • sporządzania pisemnych i ustnych opinii,
 • przeprowadzenia konsultacji i udzielania porad prawnych,
 • przygotowywania projektów oraz opiniowania umów, porozumień, ofert, oraz innych pism,
 • prowadzenia postępowań mediacyjnych i negocjacji;
 • obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego,
 • prowadzenia obsługi windykacyjnej na etapie przedsądowym i egzekucyjnym.

Copyright © 2024 Kancelaria Skowron. Wszelkie prawa zastrzeżone